ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟೇಟರ್

  • Motor stator

    ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟೇಟರ್

    ಲಘು ರೈಲು, ಕಡಿಮೆ ಮಹಡಿ ವಾಹನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ರೈಲು, ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಮ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟೇಟರ್ -2200 ಪಿಸಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ; ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ, ನಾವು ಬೊಂಬಾರ್ಡಿಯರ್ (ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್), ಸ್ಕೋಡಾ (ಜೆಕ್), ಚೀನಾ ರೈಲುಗಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.